Annika_schrijft » Specials » Graffiti

Graffiti van alle kanten belicht

In dit artikel kun je informatie vinden over enkele belangrijke aspecten betreffende graffiti, die in aparte artikelen verder worden toegelicht. De doelstelling van deze artikelen is louter informatief, en het is dus geenszins de bedoeling om vanuit een eigen mening of op een andere subjectieve manier graffiti te promoten of te verwerpen.

Het ontstaan en de betekenis van graffiti

Graffiti is geen nieuw fenomeen dat in de laatste decennia is ontstaan, want het is al bekend uit de tijd van de Romeinen, Vikingen en Vandalen. Wat is graffiti objectief gezien eigenlijk? De betekenis van graffiti kan afgeleid worden van de betekenis van woorden uit het Latijns, Grieks en Italiaans, die staan voor begrippen variërend van ‘krassen’ tot ‘boodschappen, tekeningen, krabbels en patronen die geschreven, gegraveerd of geschilderd zijn op een muur of ander oppervlak’. Tegenwoordig wordt er over graffiti gesproken wanneer er op een min of meer openbare plaats afbeeldingen of mededelingen worden aangebracht met verf of een soortgelijk middel.

Gekken en dwazen schrijven hun naam op muren en glazen

Het spreekwoord ‘gekken en dwazen schrijven hun naam op muren en glazen’ geeft een meer subjectieve betekenis aan graffiti. Graffiti kan in het kader van dit spreekwoord gezien worden als het ongevraagd aanbrengen van boodschappen of afbeeldingen, en is derhalve een illegaal verschijnsel dat niet getolereerd wordt. De aanbrenger van graffiti wil namelijk een boodschap overbrengen of laten zien dat hij ergens geweest is, en het interesseert hem in feite niet wat de drager van die boodschap is, als de boodschap maar door veel mensen gezien wordt.

Graffiti als kunstvorm?

Onafhankelijk van of graffiti legaal of illegaal is, komt de vraag aan de orde: is graffiti een vorm van kunst? Hierop zijn meerdere antwoorden mogelijk. Graffiti als vorm van kunst die op een gereguleerde wijze wordt toegepast, is tegenwoordig zichtbaar in bijvoorbeeld metrohaltes en bij clubhuizen en ook wordt graffiti toegepast ten behoeve van reclameboodschappen. Ook is er graffiti op doek die in musea wordt geëxposeerd.

De subcultuur graffiti en de uitingen

Graffiti stamt uit het illegale circuit, maar zelfs illegale graffiti wordt door sommigen als cultuuruiting geaccepteerd. De mensen die graffiti aanbrengen, of het nu illegaal of toegestaan is, zien zelf graffiti als een subcultuur. Daarnaast zijn er ook diverse organisaties en tijdschriften betreffende graffiti, wat het toekennen van de status subcultuur aan graffiti ondersteunt. Er zijn overigens meerdere stijlen en thema’s binnen graffiti te herkennen. Vaak kan ook de betreffende graffitikunstenaar herleid worden aan de hand van de afbeeldingen of mededelingen die hij achterlaat, evenals aan zijn tag c.q. handtekening.

De politiek en tegengaan van graffiti

‘Handhaven op niveau’ is een plan vanuit de politiek waarmee graffiti op publieke en private eigendommen moet worden tegengegaan en aangepakt worden. In dit plan van aanpak staan ontmoediging, preventie en verwijdering van graffiti centraal.

Verbod op graffiti

Wettelijk is graffiti verboden en het valt onder de categorie vandalisme. Er staan dus straffen op het ongeoorloofd aanbrengen van graffiti op eigendommen van anderen, waarbij het geen verschil uitmaakt welke vorm van graffiti het betreft. Vanuit de maatschappij en een aantal politieke bewegingen bestaat continu de roep om een strengere handhaving van het beleid op het gebied van preventie en bestrijding van graffiti.

Schade door graffiti

Graffiti brengt schade aan de uitstraling van gebouwen aan, maar ook aan de kwaliteit van deze gebouwen. Wanneer een gebouw ongeoorloofd wordt voorzien van graffiti, dan zal deze verwijderd moeten worden. Dit gaat gepaard met hoge kosten, omdat graffiti niet gemakkelijk te verwijderen is. Daarnaast moeten er middelen worden gebruikt voor het verwijderen van graffiti die nooit goed zijn voor het milieu, waardoor graffiti dus ook leidt tot milieuschade.

Wie betaalt de rekening van graffiti?

Omdat in de meeste gevallen de aanbrenger van graffiti niet achterhaald kan worden, gaat de stelregel dat de vervuiler betaalt, niet op. Dit betekent dus dat de eigenaar van het gebouw waarop graffiti is aangebracht, de kosten van het verwijderen moet betalen. Er zijn opstalverzekeringen die verwijdering van graffiti in hun dekking hebben opgenomen, maar uitgaande van de te betalen premie en het te dragen risico, betalen uiteindelijk toch de verzekerden de schade.
Ontstaan, betekenis en ontwikkeling van graffiti

Ontstaan, betekenis en ontwikkeling van graffiti

Graffiti in de vorm zoals we het kennen is ontstaan in de jaren zestig van de 20e eeuw. Het verschijnsel van het aanbrengen van krabbels en krassen op muren en gebouwen, is echter al duizenden jaren o…
Uitingsvormen en de boodschap van graffiti

Uitingsvormen en de boodschap van graffiti

Binnen de graffiti wordt aan iedere uitingsvorm een bepaalde term toegekend. In de tijd heeft graffiti een ontwikkeling ondergaan, waarbij het accent verplaatst werd van het aanbrengen van letters, te…
Is graffiti kunst of vandalisme?

Is graffiti kunst of vandalisme?

Graffiti kan als kunst, uiting van kunst of kunstvorm worden beschouwd, wanneer het aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn niet eenduidig vastgelegd, maar er zijn wel een aantal ken…
Graffiti verwijdering; kosten, methoden en gevelreiniging

Graffiti verwijdering; kosten, methoden en gevelreiniging

Graffiti wordt meestal ongevraagd aangebracht op eigendommen van anderen. Door graffiti beschadigde objecten kan woningen van particulieren betreffen, maar ook gebouwen van bedrijven en overheid evena…
Gepubliceerd door Annika_schrijft op 27-01-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.